Tarifes

Les tarifes que es presenten a continuació són orientatives.

Per conèixer la tarifa exacta que s’aplicaria a un text o un projecte concret, demana’ns un pressupost gratuït a través del telèfon 618 033 111, mitjançant el formulari de contacte de www.elcorrector.es o bé per correu electrònic, a l’adreça info@elcorrector.es

Correcció ortotipogràfica Correcció ortotipogràfica i estilística Redacció de textos Contingut digital Traducció
0,015 0,02 0,014 0,03 0,08
* Els imports que figuren a la taula corresponen al preu per paraula. 
* Aquests imports corresponen als serveis oferts en català i en castellà.
* L'import mínim per servei és de 30 €.
* Aquests preus no inclouen l'IVA.
* El recàrrec per urgència és del 20 %.

L’import del pressupost es calcula per paraules. Per fer els vostres càlculs orientatius, tingueu en compte que una pàgina estàndard equival a unes 350 o 400 paraules, en cas que contingui entre un 80 % i un 90 % de text.

Per exemple, per a un text de 800 paraules, el cost de la correcció otrotipogràfica i estilística en català seria de 16 € (800 paraules x 0,02 €/paraula = 16 €).

Però el resultat que obtingueu serà només una estimació, ja que hi ha circumstàncies que poden encarir el projecte (com ara un encàrrec urgent o un text especialitzat) i d’altres que en poden reduir el cost (el fet de realitzar encàrrecs amb freqüència o projectes d’un gran volum, per exemple).

Per conèixer el cost del que necessites, ens pots demanar informació i pressupost, gratis i sense compromís, abans de formalitzar l’encàrrec.

Torna enrere