Redacció de textos

La redacció de textos és una tasca complexa en què intervenen un bon nombre de qüestions teòriques: cal conèixer les diferents tipologies textuals i les seves característiques, els mecanismes de cohesió, coherència i adequació, i la normativa ortogràfica, per posar només alguns exemples, si és que es vol elaborar un text del qual es pugui treure al màxim rendiment possible

A més, és recomanable dividir el procés de redacció en quatre fases: la recollida d’informació, per saber què ha de contenir el text; la planificació, per organitzar la informació i adequar-la a la situació comunicativa; la redacció i finalment la revisió, per comprovar text compleix l’objectiu fixat. Però qui és que, en realitat, no ha començat mai a escriure directament un text, i s’ha saltat les fases prèvies a la redacció?

És cert que tot plegat requereix temps i habilitats d’escriptura, i també cal disposar d’estratègies que permetin plasmar en el paper aquelles idees que inicialment tenim dins del cap. Per això, convé deixar-ho a mans d’un professional. D’aquesta manera, d’una banda, t’asseguraràs d’obtenir uns textos de qualitat, i d’altra banda, podràs aprofitar aquest temps tan valuós per al que la teva empresa realment necessita.

Així doncs, si necessites escriure qualsevol tipus de document però no disposes de la destresa o del temps que això requereix, nosaltres ho fem per tu:  

La redacció es pot fer partint des de zero o bé a partir dels teus textos previs, que es poden reescriure.

En cas que t’interessi la redacció de textos escrits des de zero, només cal que ens expliquis amb detall què és el que necessites: el tema, el missatge que vols transmetre, l’extensió aproximada, el públic al qual va dirigit, etc. Llavors nosaltres buscarem tota la informació necessària i començarem a redactar.

I si el que t’interessa és la redacció a partir dels teus textos previs, ens pots proporcionar tota la informació que tinguis recopilada (com ara textos antics, esquemes o instruccions), que ens servirà com a punt de partida per a la redacció definitiva.

La redacció pot ser en català o en castellà. En qualsevol dels casos, el nostre nom no apareixerà a l’escrit, de manera que la participació d’El Corrector en el projecte serà 100 % confidencial.