Correcció de textos

 

 

 

El Corrector ofereix el servei de correcció de textos per a empreses, particulars i entitats amb l’objectiu de revisar i corregir tota mena de textos, amb rigor i confidencialitat. 

 

D’una banda, en la correcció ortotipogràfica s’apliquen els criteris de correcció d’acord amb les regles gramaticals i els diccionaris normatius. I a més, s’uniformitza la tipografia (el cos i el tipus de lletra, les cursives, les negretes, etc.).

 

D’altra banda, en la correcció estilística es treballa per aconseguir que els textos siguin clars, precisos i fàcils de llegir. La idea és eliminar errades i ressaltar virtuts a còpia de desfer ambigüitats involuntàries, reformular oracions confuses, cercar lèxic precís, ajustar les concordances o eliminar repeticions, entre d’altres. D’aquesta manera es garanteix que la comunicació sigui eficaç.

El Corrector ofereix el servei de correcció de textos per a empreses, particulars i entitats amb l’objectiu de revisar i corregir tota mena de textos, amb rigor i confidencialitat. 

Una correcció ortotipogràfica és imprescindible, mentre que una correcció d’estil és recomanable. 

Si el teu escrit original ja és de qualitat o si no vols destinar massa diners a la correcció, pots encarregar només una revisió ortotipogràfica: eliminarem les faltes d’ortografia i resoldrem les errades d’accentuació i de puntuació. 

No obstant això, encara que un text sigui correcte des del punt de vista normatiu, si l’expressió és pobra o la redacció és enrevessada el contingut pot ser difícil d’entendre. Per això, per garantir una correcció de qualitat és fonamental realitzar una correcció al més global possible, que tingui en compte tant els aspectes ortotipogràfics com els d’estil. El resultat serà un text més fluid i més comprensible per al lector.

Des d’El Corrector treballem amb documents en català i en castellà.

Creiem que és imprescindible que les correccions les duguin a terme persones especialitzades en la llengua en què estan els textos. Per això, si tens textos en anglès, t’oferim la possibilitat de gestionar-ne la correcció amb un professional nadiu.