Assessorament lingüístic

És normal tenir dubtes relacionats amb la llengua en algun moment: mentre escrivim un correu electrònic, quan preparem material publicitari o a l’hora d’utilitzar tractaments de cortesia (o fórmules protocol·làries, pròpies d’alguns càrrecs), per posar alguns exemples. 

Si no resolem aquests dubtes, ens arrisquem a publicar o a mostrar el text amb alguna errada o incongruència i, amb això, a emetre una imatge desacurada i poc professional. 

Per això, des d’El Corrector oferim el servei d’assessorament lingüístic. És un servei de consultoria (resolució de dubtes i consultes) que té com a objectiu donar suport a les persones i les empreses davant les mancances i els dubtes lingüístics que els puguin sorgir.

 

Per exemple, resolem dubtes relacionats amb els àmbits següents:

  • Qüestions gramaticals i ortotipogràfiques
  • Ús de les majúscules i les minúscules
  • Llenguatge no discriminatori

 

  • Neologismes (paraules de nova incorporació)
  • Estrangerismes (castellanismes, anglicismes…)
  • Tractaments protocol·laris i de respecte

 

Obre

Eines i recursos


A banda del servei d'assessorament lingüístic personalitzat, posem al vostre abast una sèrie d'eines i recursos útils per resoldre dubtes lingüístics.
Obre