La resposta està amagada darrere de moltes de les roses que veurem, regalarem o rebrem el dia de Sant Jordi, unes de les grans protagonistes d’aquest dia. Les de color vermell són les que més triomfen, però també en regalarem o en rebrem de més originals i atrevides. Així doncs, la resposta hi està amagada, però és imprescindible, perquè sense la feina d’un hibridador probablement no tindríem una rosa tan bonica.

hibridador

Un hibridador és una persona especialitzada en la producció d’híbrids de flors a partir d’individus d’espècies distintes.

Un hibridador o hibridadora és una persona especialitzada en la producció d’híbrids de flors a partir d’individus d’espècies distintes. El procés d’hibridació és complex, delicat i requereix molta paciència, perquè bona part de les temptatives que es fan no donen els resultats esperats i cal tornar a començar.

I amb el terme, també destaquem un dels noms propis que més s’hi relacionen en l’àmbit català: el nom de Pere Dot i Martínez, un gran hibridador català, creador de roses celebrades arreu.

A partir dels anys vint del segle XX, les varietats de roses que va crear, més d’un centenar, van rebre premis internacionals en certàmens de tot el món. A més, va contribuir a internacionalitzar la cultura catalana perquè va batejar algunes de les seves varietats amb noms com  ara Àngel Guimerà o Ignasi Iglesias.

Actualment, la família de Pere Dot manté encara la tradició roserista: els seus néts crien més d’un centenar de varietats de roser i produeixen entre 15.000 i 20.000 plantes l’any.

  Fonts: Blog del Termcat i CCMA.