• Per demanar pressupost, realitzar encàrrecs o per a més informació sobre els serveis lingüístics que ofereix El Corrector, et pots posar en contacte amb nosaltres a través de l’adreça electrònica info@elcorrector.es o bé per telèfon, al 618 033 111.
  • El pressupost pot estar subjecte a conformitat, especialment en els casos en què es genera a partir d’informació, sense accés al material original.
  • El termini d’entrega de cada projecte es calcula a partir de la informació que ens proporciona el client (tipus de servei, urgència, volum…). Valorem la feina i acordem una data d’entrega.
  • Els documents originals s’han d’enviar en formats electrònics editables, com ara fitxers de Microsoft Office i d’Open Office, o com a contingut web. Per a d’altres opcions de format, consulteu-nos les possibilitats.

L’import del pressupost es calcula per paraules. Per fer els vostres càlculs orientatius, tingueu en compte que una pàgina estàndard equival a unes 350 o 400 paraules, en cas que contingui entre un 80 % i un 90 % de text.

Però el resultat que obtingueu serà només una estimació, ja que hi ha circumstàncies que poden encarir el projecte (com ara un encàrrec urgent o un text especialitzat) i d’altres que en poden reduir el cost (el fet de realitzar encàrrecs amb freqüència o projectes d’un gran volum, per exemple).

Per pressupostar la feina es tenen en compte elements com ara els següents:

  • el tipus de servei (correcció, redacció, traducció…)
  • el termini d’entrega (normal o urgent)
  • l’extensió del text (número de paraules o hores)
  • el grau d’especialització
  • el volum de feina sol·licitat (la freqüència amb què el client realitza encàrrecs o el volum dels mateixos)

Per conèixer el cost del que necessites, ens pots demanar informació i pressupost, gratis i sense compromís, abans de formalitzar l’encàrrec.

Des d’El Corrector treballem exclusivament amb documents en català i en castellà

Creiem que és imprescindible que les correccions, les redaccions i les traduccions les duguin a terme persones especialitzades en la llengua en què estan els textos. Per aquesta raó, duem a terme traduccions del català al castellà i del castellà al català.

Però si tens textos en altres llengües, des d’El Corrector t’oferim la possibilitat de gestionar-ne el servei amb un professional nadiu: anglès, francès, rus, alemany, etc. Consulta’ns per a més informació.

  • El preu de cada servei varia en funció del tipus d’encàrrec, el grau d’especialització del text, el volum de paraules o el termini d’entrega, entre d’altres. Per aquesta raó, les tarifes que s’indiquen aquí són només orientatives. Per conèixer la tarifa exacta que s’aplicaria a un text o un projecte concret, demana’ns un pressupost gratuït.
  • Un cop iniciat el projecte, si es cancel·la o s’anul·la per petició del client, caldrà abonar tota la feina realitzada.

Sense intermediaris

Ens agrada treballar de manera personalitzada per adaptar-nos a les necessitats de cada client. Per aquesta raó, tots els nostres projectes es gestionen íntegrament en comunicació directa entre el client i el professional de la llengua.  

Aquesta és la metodologia que seguim per gestionar els nostres projectes:

1

Informació

Informació

En qualsevol moment ens pots demanar informació i pressupost gratis i sense compromís.

2

Definició del projecte

Definició del projecte

Preparem tot el procés: recopilem les dades necessàries, pressupostem la feina i acordem els terminis d’entrega.

3

Formalització de l'encàrrec

Formalització de l'encàrrec

Després de l’acceptació, es realitza el pagament total o parcial i comencem a treballar.

4

Entrega

Entrega

Enviarem els documents elaborats juntament amb els dubtes i les observacions que cal tenir en compte, si és que n’hi ha. 

5

Ronda de preguntes i respostes

Ronda de preguntes i respostes

El client i el professional de la llengua es posen en contacte directe per parlar sobre qüestions relatives al material entregat.

6

Entrega del material definitiu

Entrega del material definitiu

Finalitzem la feina, si és que ha estat necessari realitzar alguna modificació, i entreguem el material definitiu.